اهداف جامعه

به منظور پیگیری و تلاش در جهت شناساندن توانائی ها و حل مسائل و مشکلات و همچنین ارتقاء بیش از پیش نیروهای مادی ومعنوی معلولین (از طریق بکارگیری کلیه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامی و قوانین جاری کشور) جامعه نابینایان و معلولین گناباد اهداف و فعالیت های خود را به شرح ذیل ارائه میدهد.

الف) فرهنگی، آموزشی:

1)    تهیه نشریات به منظور ارائه افکار و خواسته های معلولین.

2)   برگزاری سمینار، نمایشگاه، تئاتر، اردوهای آموزشی تفریحی و ورزشی به منظور اعتلای سطح دانش و روحیه معلولین.

3)   کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش اسلامی معلولین.

4)   تلاش و پیگیری در جهت مبارزه با بیسوادی معلولین.

5)   تلاش برای رفع موانع آموزشی و پرورشی اعم از مادی و معنوی در جهت بهره مندی هر چه بیشتر معلولین از امکانات وبرنامه های آموزشی و سعی در ایجاد زمینه های همکاری و تشریک مساعی هر چه بیشتر با ارگان  های ذیربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصی معلولین.

6)  کوشش در جهت بهره گیری از تجارب و پیشرفت های علمی موسسات مرتبط با معلولین بر مبنای ضوابط و شرایط جاری

کشور.

 

ب) حقوقی، اجتماعی:

1)   سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال معلولین در اجتماع.

2)   دفاع از حقوق معلولین

3)   ارائه پیشنهاد و طرح به مسئولین در زمینه ایجاد تسهیلات لازم جهت فعالیت روزمره معلولین از جمله رفع موانع معماری در اماکن عمومی و بناهای مسکونی و تجهیز وسائط   نقلیه عمومی.

4)    تلاش در جهت ضرورت اشتغال معلولین با برخورداری از حق اولویت نسبت به سایر افراد.

5)    تلاش در زمینه شناسائی انواع مشاغل مناسب جهت اشتغال معلولین.

6    کوشش در جهت شناسائی واکنش های جامعه نسبت به معلولیت به منظور ایجاد زمینه تحقیق در رفع واکنش های منفی تقویت واکنش های مثبت.)   

7)    تلاش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به اهداف جامعه نابینایان و معلولین .

8)    کوشش در جهت خودکفائی مادی معلولین با ایجاد زمینه های مناسب از جمله آموزش حرفه ای.

9)     تلاش در جهت تأمین مسکن مناسب برای معلولین با تسهیلات بانکی.

10)   تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی، ازدواج و ... از طریق ارائه مشاوره.

 

ج) بهداشتی، درمانی:

1)     برگزاری کلاس  جهت پیشگیری از بروز معلولیت و نحوه کمک هایاولیه.

2)    تلاش در جهت اختصاص بخشی از هر بیمارستان به امور توانبخشی.

3)    آموزش بهداشت ویژه معلولین

4)    تلاش در زمینه شناساندن عوامل درمانی، توانبخشی من جمله ورزش برای معلولین و ارائه طرح های لازم در زمینه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.

5)   تلاش در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی، بهداشتی و درمانی  معلولین شهرستان

6)    کوشش در زمینه های مناسب پیش بینی نشده در جهت دستیابی به اهداف جامعه.

شما اینجا هستید: Home درباره مؤسسه اهداف جامعه