هیئت مدیره مؤسسه

اعضای هیئت مدیره مؤسسه خیریه جامعه معلولین و نابینایان آشیان مهر گناباد

نام و نام خانوادگی سمت
سیدحسین پور هاشمی رئیس هیئت مدیره
حسین زحمتکش مدیرعامل
حسن   پورحسین نائب رئیس
حمیدرضا آذرمهری خزانه دار
جواددباغ کاخکی بازرس
محمدجوادفانی عضوعادی
کوروش افرادی عضوعادی
علی اعتصامیان عضوعادی
مهدی محمدی نوقابی عضوعادی
اکبر نوری عضوعادی
سمیه صفری عضوعادی
شما اینجا هستید: Home درباره مؤسسه هیئت مدیره