هیئت امنای مؤسسه

در حال حاضر هیئت امنا 17 نفر می باشند که اسامی آنها به  ترتیب زیر می باشد:

1-    علیرضا صفری                                  10-زهرا ولی نژاد

2-    مریم صفری                                    11-سمیه صفری

3-    علی اعتصامیان                                12-زینب هاشم زاده

4-    رضا ظریفی                                    13-علی رضائیان

5-    روح الله صفری                                 14-اکبر نوری روشناوندی

6-    صابره صفری                                   15-امین مهربان

7-    ام البنین رضائیان                              16-مهدی محمدی

8-    جواد دهقان                                    17-مهدی سعادتمند

9-    علیرضا میر محمدی

 

شما اینجا هستید: Home درباره مؤسسه هیئت امنا