فعالیتهای انجام شده

1-شناسائی ، ارزیابی اولیه و ثبت اطلاعات در فرم های مربوطه

2-بازدیدهای مستمر از منازل معلولین

3-شرکت در دوره های آموزشی

4-پخش کتابچه مناسب برای آموزش افراد معلول و خانواده های آنان

5-ارجاع معلولین به منظور ارائه خدمات

6-کمک برای تهیه وسایل توانبخشی در محل زندگی

7-انجام فعالیتهای پژوهشی

8-جلب مشارکتهای مردمی بصورت نقدی و غیر نقدی

9- آگاه سازی خانواده ها جهت پیشگیری از معلولیت

10-تشکیل گروه همیار

11-ارائه گزارش عملکردتسهیلگر محلی به تسهیلگر میانی و انعکاس به اداره بهزیستی شهرستان

12-ارائه خدمات اشتغال ، حرفه آموزی و تحصیل به معلولین نیازمند

13-پیگیری مناسب سازی محل سکونت معلولین

شما اینجا هستید: Home C B R فعالیتهای انجام شده