چارت سازمانی

1-   اداره بهزیستی خراسان رضوی

2-    اداره بهزیستی شهرستان گناباد

3-    موسسه خیریه جامعه نابینایان آشیان مهر

4-    تسهیلگران میانی

5-    تسهیلگران محلی

شما اینجا هستید: Home C B R چارت سازمانی