بازدید مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از ساختمان موسسه

در تاریخ 2/1/1395 مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از ساختمان موسسه خیریه بازدید به عمل آوردند

شما اینجا هستید: Home تازه‌ها بازدید مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از ساختمان موسسه